Skip to content

Doelgroep
& Werkwijze

Bij VENIDOMI kun je terecht voor psychosociale therapie: 
individuele therapie en relatietherapie.

Mijn expertise

Psychosociale therapie: individuele therapie en relatietherapie

Individuele
therapie

Bij individuele therapie zullen jij en ik een samenwerking aangaan. We zullen door middel van een intake(fase) van één of twee sessies onderzoeken wat jij als klacht ervaart, om uiteindelijk te komen tot een hulpvraag en doel voor jouw therapietraject. Enkele voorbeelden van mogelijke klachten zijn; sombere gedachtes, negatieve gevoelens, angsten, stress, burn-out klachten, relatieproblematiek, eetproblemen, slaapproblemen, moeilijk stellen van grenzen, negatief zelfbeeld, onverklaarbare lichamelijke klachten, identiteitsvragen, zingevingvragen en schuld- schaamtegevoelens, moeite met assertiviteit.

In ons traject zullen we samen op zoek gaan naar de oorzaak van jouw klachten. Wat maakt dat jij deze klachten ervaart? Wat is daaraan vooraf gegaan? We onderzoeken daarin je levensloop. Hoe is je jeugd geweest en welke andere momenten en/of relaties en/of trauma’s hebben je gevormd tot wie je nu bent, wat je doet, wat je voelt en wat je denkt.

Ongezonde patronen die je hebt ontwikkeld noemen we overlevingsmechanismen. Deze waren ooit erg helpend, helpend om behoeftes te vervullen of zelfs letterlijk te overleven, maar staan je nu in de weg om vrij te kunnen kiezen, om je vrij te voelen in je eigen leven.

We zullen proberen inzicht te krijgen in jouw patronen en in de oorzaken van jouw klachten. Vanuit dat inzicht zullen we bepaalde dingen gaan verwerken, het is nodig boosheid en verdriet te voelen over wat er is gebeurd. Van daaruit kun je nieuwe waarheden gaan ontdekken, overlevingsmechanismen loslaten, en ongezonde patronen afleren. Je leert dan keuzes te maken die je de weg wijzen naar jouw authentieke zelf, naar je eigen hart. Kortom: je gaat op weg naar huis.

VENIDOMI

Relatie-
therapie

Een relatie is een verbinding tussen twee of meer personen waarin bepaalde verwachtingen en behoeftes bestaan. Je kunt denken aan een liefdesrelatie, ouder-kind relatie, andere familiaire relaties, werkrelaties, vriendschappelijke relaties etc.

Ik geloof dat we gemaakt zijn voor verbinding, voor relatie. Het is een fundamentele basisbehoefte van de mens. We hebben het allemaal nodig.

Maar wat als een bepaalde relatie nu als moeilijk, pijnlijk, ingewikkeld en/of uitzichtloos wordt ervaren? Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. Zo kan het zijn dat mensen elkaar niet begrijpen of het vertrouwen is (ernstig) beschadigd. Ook kunnen er ongezonde patronen bestaan of destructieve conflicten zich regelmatig voordoen. Soms is er helemaal geen verbinding meer of zorgt het opvoeden van kinderen voor problemen. Zo zijn er nog tal van oorzaken voor relatieproblemen te benoemen.

Wanneer jullie een relatie hebben waarin je tegen moeilijkheden aanloopt en waar jullie samen niet verder komen, wil ik graag kijken of ik iets voor jullie kan betekenen.

We zullen in de intakefase van één of twee sessies onderzoeken waar het probleem dat jullie ervaren ligt, we beoordelen waarom jullie hierin niet verder komen, om vervolgens tot een hulpvraag te komen. Op basis van deze intakefase zal ik een behandelplan schrijven.

Waar jullie relatie nu als gebonden en moeilijk voelt, werken we zoveel mogelijk toe naar een gevoel van verbonden zijn.

Werkwijze

Bij beide vormen van therapie werk ik met een integratieve aanpak en streef ik naar een holistische benadering. Dat betekent dat ik meerdere methodes combineer en aandacht heb voor het feit dat we meer zijn dan de som der delen. Ons gevoel, ons denken en ons lichaam staan in verbinding met elkaar en beïnvloeden elkaar.

Enkele methodes die ik inzet:
• Transactionele analyse
• Gestalt therapie
• Beeldcommunicatie
• RET
• Contextuele therapie
• Lichaamsgerichte interventies

Wanneer je na het lezen van deze informatie het gevoel hebt dat je bij mij op het goede adres bent, neem dan geheel vrijblijvend contact met mij op. Dat kan via onderstaand contactformulier, mail of telefoon. We plannen dan een kennismakingsgesprek in waarin we onderzoeken of jouw klachten binnen mijn expertise vallen. Als dat het geval is, maken we een afspraak voor een intakegesprek. Van daaruit gaan we dan samen op weg.